p
   
КСС Грифон
 Соопштенија 
 Настани
 Дисциплини
 Стрелишта
 Тренинзи
 Натпревари
 Членство
 Соработници

 Контакт

 За нас
 Документи
 
MeteoKapistec
Времето во Скопје

Временска Прогноза 

Документи


За клубот


Статут на Клубот за Спортско Стрелаштво ГРИФОН

Constitution of the Sport Shooting Club GRYPHON

Програма за работа
Основи на спортското стрелаштво

Прирачник за спортски стрелец (на англиски)
Одличен учебник кој ги објаснува техниките кои мора да бидат совладани од страна на секој спортски стрелец.

Мета за дијагностика на грешки кај стрелецот - JPG
Мета за дијагностика на грешки кај стрелецот за дисциплина ПИШТОЛ
- PDF (поопширно)
(Според тоа каде завршуваат погодоците во метата, се одредува и каде се грешките кај стрелецот.)

Мета за дијагностика на занес поради ветер
(Според тоа каде завршуваат погодоците во метата, се одредува и од која страна дува ветерот и обратно: знаејќи од која страна и со која јачина дува ветерот, одредуваме на кое место на метата ќе биде погодокот. Корисна алатка за подотовка на ситуации кога за погодок на метата имаме можност за само еден единствен истрел.)


Правила за дисциплините во спортското стрелаштво

International Shooting Federation (ISSF) Rule Book (на англиски)

Македонски Правилник за Филд Таргет (Macedonian Field Target rules)


WFTF Field Target Core Rules (Основни правила за Филд Таргет поставени од Светската Филд Таргет Федерација, кои не смеат да бидат пречекорени од локалните правила - на англиски)

Field Target Worlds 2012 Rules (Правила според кои ќе се одвива светското првенство во филд таргет 2012 година - на англиски)

Табела на хендикеп за Field Target категоријата "H"

Систем на тежина на целите по Troyer


Технички параметри

Табели на пад на зрното за JSB Exact 4,52 mm и JSB Exact Jumbo 5,52 mm (MS Word format)

Табели на пад на зрното за JSB Exact 4,52 mm и JSB Exact Jumbo 5,52 mm (Text format)


Табели на пад на зрното Pobeda - Gorazde 22LR


Занимливости

Забавени снимки на куршум што удира во тврда подлога


p
  Copyright © 2009 - Клуб за спортско стрелаштво ГРИФОН, Скопје, Македонија
Ваш Коментар | Дома  
p
p